Prisar

Alle spillere må ha deltakerkort – det gjelder også trenere/ledere som skal bo og/eller spise sammen med spillerne. Her er oversikt over de ulike kortene:

PÅMELDING AV LAG KR 1.100,-

A - KORT: KR 980.-
Inkl. overnatting fredag - søndag i klasserom/gymsal**, inkl. alle måltider, inkl. skopose, deltakermedalje, diskotek lørdag og andre aktiviteter (radarskyting mm)

B - KORT: KR 730.-
Inkl. alle måltider, inkl. skopose, deltakermedalje, diskotek lørdag og andre aktiviteter (radarskyting mm) 

C - KORT: KR 370.-
Inkl. skopose, diskotek lørdag og andre aktiviteter (radarskyting mm)

I tillegg kan alle deltakerne kjøpe "Aktivitetskort" i Hallingdal Feriepark til rabattert pris kr 250.- for hele helga. Dette kortet gir deg tilgang høyt og lavt park med blant annet flere zip-liner og lekeland.

Du kan lese meir om Hallingdal Feriepark ved å logge inn pånettsida: www.feriepark.no

Klasseinndeling

Klasse J15/16: Jenter 15/16 år - 9'er fotball
Klasse J13/14: Jenter 13/14 år - 9'er fotball 
Klasse J13/14: Jenter 13/14 år - 7'er fotball
Klasse J12: Jenter 12 år - 7'er fotball
Klasse J11: Jenter 11 år - 7'er fotball
Klasse J10: Jenter 10 år - 7'er fotball

Klasse G15/16: Gutter 15/16 år - 9'er fotball
Klasse G13/14: Gutter 13/14 år - 9'er fotball
Klasse G13/14: Gutter 13/14 år - 7’er fotball
Klasse G12: Gutter 12 år - 7'er fotball
Klasse G11: Gutter 11 år - 7'er fotball
Klasse G10: Gutter 10 år - 7'er fotball

Alle lag er garantert minst 3 kampar a 2 x 15 minutter inkl. sidebytte.

A og B sluttspill for klassene 13/14 og 15/16 år.  

Ved påmelding gjeld prinsippet "Først til mølla". Påmeldingsfrist 20. juni 2021. Klasser kan bli lukket når ønsket antall lag er meldt på, så vi anbefaler å være tidlig ute. 

Reglement

Ankomst / Registrering

Registrering av laga føregår fredag frå kl. 14.00 til 22.00 på klubbhuset til Ål idrettslag, der turneringskontoret er. Alle lagleiarar må innom her og melde frå at laget har kome og er klart til første kamp. Tilreisande lag vil få overnattingsplass og anna viktig informasjon.

Lagslister og eventuelle dispensasjonar skal leverast før kampstart.

Sidan det er like før skulestart i Ål får ikkje laga ”sjekke inn” på skulane før kl. 17.00. 

Lagleiarmøte / Jury

Det blir lagleiarmøte fredag kl 21.00 i auditoriet på ÅL Ungdomskule, der det mellom anna vert valgt ein turneringsjury med 3 personar, 1 av desse er frå arrangøren. 

Kampane

Kampanen startar laurdag og dei fyrste startar kl. 08.00 og vert avslutta ca. kl. 19.30.

Sundag startar dei fyrste kampane kl. 08.00 og vert avslutta ca. kl. 18.00.

Generelt

Ein spelar kan delta på fleire lag i turneringa, men dersom ein spelar er med på eit lag i "eigen" årsklasse, kan han/ho ikkje spele som overårig på eit lag i yngre årsklasse. 

Det vil foregå 3-7 kampar samtidig, kampane blir starta og stoppa likt frå turneringskontoret med eit fløytesignal.

Kamptida er 2 x 15 minutter i alle klassar, og 5 minutter mellom kvar kamp. Puljespelet vert spelt som serie med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. 

Laga må vera klare på sidelinja seinast 5 minuttar før kampen startar. Dersom eit lag ikkje møter til kampstart, taper laget kampen og resultatet vert sett til 0-0 og motstander får 3 poeng. Dersom dette skjer i ein sluttspelkamp, får motstandaren walk-over til neste runde. 

Måla er merka med Heimelag og Bortelag. Laget som står først i kampoppsettet, er heimelag. Dersom laga stiller med like drakter, skal Bortelaget bruke vestane som heng på ringar på ballkorgane.

Me brukar flygande innbytte i alle klassane, bytte skal skje ved midten av banen, og innbyttar må vente til spelaren er kome ut, før han/ho kjem inn.

I klassane opp til og med 12 år skal det ikkje nyttast kort – heller ikkje skal tilbakespelsregelen brukast.

Ved grove overtramp kan dommaren i samråd med lagleiaren be om/påleggje at spelaren bytter med ein reserve.

Utspark/Utkast 7-er fotball

Alle målvakter uansett klasse kan både sparke og kaste ballen ut, også over midten av banen.
Dersom keeper reddar ball og slipper ballen ned, er ballen i spill igjen.

Dispensasjon/Overårig spelar 

I 9'er fotball kan eit lag nytte opp til 2 overårige splarar (kan ha begge spelarane på banen samtidig). 
I 7'er fotball kan eit lag nytte opp til 2 overårige spelarar (kun 1 spelarar på banaen til ein kvar tid).  
Overårige spelarar kan ikkje vere meir enn eitt år for gamal, i forhold til klassen spelaren deltek i. 

NB! Dersom ein spelar er med på eit lag i "eigen" årsklasse, kan han/ho ikkje spele som overårig på eit lag i yngre årsklasse.

Samarbeidslag

Samarbeidslag kan godtas etter søknad. I utgangspunktet er kravet at dei klubbane som samarbeidar om eit lag ikkje klarer å stille lag enkeltvis. 

Utvisning, Raudt kort og gult kort

Ved utvisning/raudt kort er spelaren utvist for resten av kampen, i tillegg vert spelaren tildelt minst 1 kamp karantene, juryen bestemmer straffa. Ved gult kort får spelaren 3 min karantene. 

Protest

Protestar skal leverast skriftleg til turneringskontoret seinast 30 minutter etter kampslutt.
Juryen og -kampens dommar vurderer protesten. 

Juryen si avgjerd er endeleg. Protestgebyret er kr 500,-.

Vidare til sluttspel

Kva for lag som går vidare til sluttspelet vert avgjort etter denne rekkefylgja frå dei innleiande kampane: flest poeng, best målforskjell, antal scora mål, innbyrdes oppgjør, loddtrekning.

Sluttspelet 

Det blir sluttspel i klassane G 15/16, G 13/14, J 15/16 og J 13/14. 

I klassar med meir enn ei pulje, blir det minimum semifinale og finale i sluttspelet. Dersom eit lag ikkje møter til sluttspelkamp, får motstandaren walk-over til neste runde.

Ved uavgjort i sluttspelet vert kampane avgjort slik:

Sluttspel mellomspel blir avgjort ved loddtrekning.  

Loddtrekninga foregår på turneringskontoret rett etter kampslutt, med ein representant frå kvart lag. 

Finalane i klasse G 13/14 og J 13/14 blir avgjort ved loddtrekning.  

Loddtrekninga foregår på turneringskontoret rett etter kampslutt, med ein representant frå kvart lag. 

Finalane i klassane G 15/16 og J 15/16 blir avgjort ved straffespark. 

Innkvartering lag

Innkvartering skjer på Nedre Ål Barneskole, Ål Ungdomsskole,  

Ål Videregående og Skattebøl Skole. De tre første ligger rett ved sentrum med Ål Idrettshall (cupshow/diskotek) som nabo og gåavstand til banene. Skattebøl ligger ca 2 km fra de øvrige skolene.

Husk at lagledere og trenere som overnatter sammen med lagene på skolene også må kjøpe deltagerkort A. 

Se liste over overnattingssteder i Ål for å finne andre steder å overnatte. Vi har flere gode steder både nær sentrum og nærmere fjellet.  

Innkvarteringsoversikt legges ut her ca 1. august. 

Matservering lag

All matservering er på Nedre Ål Skule. Alle må ha gyldig deltagararmband på seg, det gjelder både spilere og lagledere/trenere. 

Tidene er foreløpig og vil bli endelig satt etter påmeldingsfrist har gått ut (menyer kommer også senere). 

Fredag 13.08:
Kveldsmat frå kl. 19.00 - 21.00

Lørdag 14.08:
Frokost kl. 07.00 - 10.00
Lunsj - alle kan smøre matpakke under frokosten.
Middag kl. 16.00 - 20.00
Meny: 

Søndag 18.08:
Frokost fra kl. 07.00 - 10.00
Middag fra kl. 12.00 - 16.00 

 

Baneoversikt

Cupen arrangeres på vårt anlegg like ved Ål Sentrum. Her finner man to kunstgressbaner i tillegg til to 7-er gressbaner under cupen.

I tillegg til det er det tennisbaner, sandvolleyball og sandfotballbane på anlegget. Under cupen vil det være kiosk og matsalg i klubbhuset. I tillegg har vi en egen grillbu som selger pølser og hambugere (+ drikke).

Her kan du se oversikten.

Det vil også være spennende aktiviteter i området. Se mer informasjon under aktiviteter.  

Kampoppsett

Kampoppsett blir lagt ut her så snart det er ferdig satt opp. Vi håper å ha dette klart ca 1. august. 

© Levert av Hallingdølen AS